Los artículos publicados en este blog están escritos y supervisados por Bàrbara Viader Vidal

lunes, 14 de febrero de 2011

Atención! Indicadores de una disfunción en el procesamiento sensorial!

¿Cuáles son los indicadores de una alteración en la integración sensorial?
 • Reacción exagerada a los estímulos – Hipersensibilidades (no se concentra, se aisla fácilmente, tiene muchos miedos, llora y hace pataletas...)
 • Reacció reduïda – Baix registre sensorial (és massa valent, no nota el dolor, no escolta, no s’adona del que passa al seu voltant...);
 • Nivell d’activitat molt alt (no para quiet, sempre està buscant el moviment);
 • És descoordinat, cau a terra, xoca...
 • Es distreu fàcilment, es despista i no es concentra... 
 • Té dificultats d’aprenentatge;
 • És impulsiu, no controla les seves reaccions, té molta força;
 • És dèbil, es cansa fàcilment, té un baix to muscular;
 • No fa cas, és desobedient, busca els límits, no accepta normes;
 • Li costen les activitats motrius bilaterals i les seqüencies (vestir-se, retallar amb tisores, fer la tombarella, pedalar un tricicle o  bicicleta...)
 
 
A quins infants pot beneficiar?

 • Dificultats de coordinació motriu;
 • Problemes d’aprenentatge;
 • Hiperactivitat, dèficit d’atenció;
 • Retard en el llenguatge;
 • Alteracions musculars, hipotonia;
 • Alteracions emocionals;
 • Dificultats de conducta o socials;
 • Retard maduratiu;
 • Retard del desenvolupament.

I també a tots aquells infants que tinguin un diagnòstic mèdic o psicològic específic (TDA, TDA-H, Sd. Down, Sd. X-Fràgil, Sd. Rett, Asperger, paràlisi cerebral, Autisme, TGD...), i que degut a aquest diagnòstic presenten algunes de les dificultats citades anteriorment.